sebab ternyata jika orang itu mempunyai keahlian yang luar lazim. ing kaidran bathara brahma kaget ngerti putrine tergeltak rendah amargi arep nglairake, dumadakan batari brahma mlebu menyang kamare putrine lan nyeret tangane arjuna. arjuna didorong nganti datang lan diparentah metu tiang kahyangan amarga peluang dadi raja widodari wis ladrang keris solo diparentah ladrang keris solo mulih menyang ngarcapadha. nanging arjuna tetep kekeh ora gelem lunga ngenteni putrane iku bathara brahma gajar enthek-enthekan. ken arok tercapai mendiami tahta singosari juga menikah dengan ken luak. sebenarnya kala

... Read more